Een nieuwe start voor kicker in België

Belgische kicker federatie

Groot nieuws: vandaag kondigen we de geboorte aan van een nieuw lid van de tafelvoetbal familie. Met de Belgische Kicker Federatie en daaronder de Vlaamse Kicker Federatie en de Waalse Kicker Federatie zijn het er eigenlijk 3. Het doel is het vormen van een overkoepelend orgaan die het Belgisch tafelvoetbal versterkt en een brug is tussen regionale competities en internationaal tafelvoetbal (ITSF). Daarnaast willen we ons ook actief gaan bezighouden met promotie, jeugdwerking en een multitafel clubkampioenschap.

Eind 2021 kreeg Wendy Huybrechts de vraag van Ingrid Hauben of ze de huidige organisatie voor ITSF België zou willen overnemen. Hierna trommelde ze een aantal mensen op die hieraan konden meewerken: onder andere Gilles Bloch, Pieter Mouton, Gino Mertens, Jimmy Castel, Andy Coesens en Michael Vanhoutte waren aanwezig tijdens de eerste meeting.

 

Tijdens de meeting werd al snel duidelijk dat er naast de selecties van de Belgische nationale ploeg maken nog wel meer werk aan de winkel was. Zo kwamen we snel tot het besef dat er nood was aan een officiële Belgische-, Vlaamse- en Waalse vzw die onze hobby de nodige erkenning kon geven. Hierdoor besloten we een sportfederatie op te richten die zich bezig zal houden met enkele belangrijke taken voor het Belgische tafelvoetbal…

Doelen

Promotie van kicker in België

Onder een nieuwe naam, kickersport.be zullen we het tafelvoetbal gaan promoten zoals we ook reeds deden onder de naam kicker.live. We hebben een volledig nieuwe website opgebouwd en de nodige social media kanalen waarop we regelmatig leuke blogs en interessante nieuwsberichten zullen delen.

Ook promotie naar de buitenwereld willen we beter omkaderen, zo willen we aanwezig zijn op sport- en spel beurzen, evenementen en andere opportuniteiten waarbij we het tafelvoetbal kunnen promoten. Indien je interesse hebt om hier aan mee te werken of je hebt leuke ideeën kan je ons altijd contacteren.

Selectie van de nationale ploeg

Een van onze belangrijkste taken is de selectie van de nationale ploegen voor buitenlandse tornooien en kampioenschappen. We gaan een rechtlijnige selectieprocedure invoeren en de nodige sponsoring verzamelen voor onze nationale ploegen te kunnen ondersteunen. We doen reeds wat mogelijk is voor het WK 2022, maar gezien de korte termijn zullen we pas na het WK 2022 kunnen werken aan een echte langetermijnvisie rond de opleiding van spelers van internationaal niveau.

Jeugdwerking

Nog een belangrijke pijler is de jeugdwerking. We willen deelnemen aan het 100 foosball tables in schools-project dat opgezet werd door ITSF. Het doel hiervan is kickers in scholen en jeugdinstellingen te plaatsen mbv lokale sponsors. Eenmaal de tafels op scholen staan, willen we op termijn ook een Belgisch scholenkampioenschap inrichten, waarbij jongeren met interesse in het spelletje een doel krijgen om naar toe te werken. Uiteindelijk kunnen deze jongeren ook de nationale selectie behalen en meestrijden op het wereldkampioenschap.

Organisatie van een multitafel teamcompetitie

Daarnaast willen we op termijn een multitafel clubkampioenschap inrichten, waarbij we op enkele weekends een ITSF competitie hebben tussen teams, op een vaste locatie. Dit format zou vergelijkbaar zijn met de Bundesliga in Duitsland. Daarnaast willen we ook een multitafel kampioenschap inrichten. Op deze manier krijgen we ook een duidelijk beeld van wie er op meerdere tafels kan spelen en een eventuele aanwinst kan zijn voor ons nationaal team.

We zoeken vrijwilligers en mensen met goede ideeën

Voor al onze doelen te kunnen verwezenlijken zijn we op zoek naar mensen die ons mee kunnen helpen. We zoeken allerhande vrijwilligers: mensen die blogs kunnen schrijven en interviews willen afnemen, maar ook mensen die sponsoring kunnen aanbrengen of zelf willen sponsor worden. Verder zoeken we ook mensen die willen helpen bij de organisatie van de teamcompetitie of bij één (of meerdere) van onze vele andere initiatieven.

Indien je denkt dat je een meerwaarde kan zijn voor een van onze initiatieven, laat dan zeker iets weten. Dit kan via het contactformulier of op social media, graag met korte toelichting in welke rol je jezelf ziet vervullen. Eenmaal we van start gaan met de verschillende werkgroepen (per thema) contacteren we je voor de startvergadering(en). Deze zullen voornamelijk online doorgaan.

We hopen op jullie massale reactie, zodat we samen, met een sterk team, verder kunnen bouwen aan het initiatief die we nu opgestart hebben.