10 basis spelregels

Doel van het spel

Het spel wordt gespeeld tot één van de teams 11 doelpunten gescoord heeft. Een bal die terug uit het doel komt, telt niet mee als doelpunt.

Start van het spel

Elke nieuwe bal begint op het middenste spelertje van de 5-speler baar. Beide spelers dienen kenbaar te maken dat ze klaar zijn om het spel te starten.

Correct opgaan

Telkens het spel gestart wordt (of herstart bij een uitbal of pauze) dient de bal door twee spelers van dezelfde baar aangeraakt te worden. Ook hier moeten beide teams aangeven klaar te zijn om het spel te starten.

Baarbehandeling

Het is niet toegestaan met de baren te draaien (max 270°). Ook het botsen met de baar tegen de kant mag het verloop van het spel niet beïnvloeden. Tijdens het spel dienen alle handen zich op de handvaten bevinden.

Stilliggende bal

Ligt de bal stil op een plaats waar niemand eraan kan, dan wordt de bal naar de dichtsbijzijnde hoek van het spel gebracht.

Uitbal

Een bal die buiten het speelveld terecht komt, wordt terug in het spel gebracht bij het team die als laatste opging.

Time-out vragen

Als je in balbezit bent mag je de baar waar de bal ligt niet lossen. Je kan wel een time-out vragen om de baar te kunnen lossen. Elk team mag 1 time-out vragen per speelhelft.

Wisselen van kant

Na 10 doelpunten wisselen de ploegen van kant. Zo krijgt elke ploeg eens de kans om op te zetten. Onderling met je ploegmaat van plaats wisselen mag enkel na een tegendoelpunt.

Sportief gedrag

De spelers mogen elkaar niet beïnvloeden door bvb geluiden te maken, roepen, bewegingen boven het speelveld, uitlachen, agressief gedrag, onnodig tegen de kant botsen met de baar (stampen), e.d.m. Na elke wedstrijd wordt de hand geschud.

Winnaar?

Naar aloude gewoonte trakteert de verliezer de winnaar op een consumptie!